Ce face credința mântuitoare?

”Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege… și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El.” – Romani 3:21-22

Credința mântuitoare se manifestă în închinare, în râvnă, în ajutorarea celor sărmani, dar nu numai acolo, ci și în înfrânarea poftelor, înfrânarea imaginației, în temperament și dorințe.

Ea îți va umple intelectul cu gândurile minții lui Dumnezeu, sufletul de bucuria inimii lui Dumnezeu și îți va furniza adevărul suprem. Te va feri de cursele prosperității lumești și în egală măsură, te va păzi de adversitățile lumii. Este un scut împotriva ispitelor, a învățăturilor false; îți va fi călăuză în tinerețe, protecție în viața matură și sprijin la bătrânețe.

Te va pregăti pentru moarte, dându-ți speranța vieții de după. Vei fi înviat din mormânt, iar credința mântuitoare te va pune în posesia cerului și te va declara moștenitor, posesor al vieții veșnice, împreună cu Domnul Isus Hristos.

Credința mântuitoare te va asigura de protecția Celui care este omniprezent, omnipotent, omniscient și nemărginit.

Un duh excelent

”Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toţi, totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.” – 1 Corinteni 15:10

Daniel era de zece ori mai înțelept decât mai marii înțelepți ai împăratului. Domnul i-a dat un dar, iar el l-a crescut. Daniel dezlega vedeniile de la Dumnezeu, are soluții pentru că a ajuns la un nivel excelent. La acest nivel se ajunge folosind darul prin har și rugăciune. În fața piedicilor trebuie să vi cu credință pentru că tocmai ele se vor dovedi a fi treptele spre excelență.

Domnul nu poate fi recunoscut dacă nu îți folosești darul, talanții și viziunea pe care ți-a dat-o El. În măsura în care folosești ceea ce ți-a dat, vei crește spiritual, iar El va deveni vizibil. Daniel era un geniu, însă a ajuns la excelență. Deși avea atâta putere, înțelepciune și bogăție, Daniel a rămas smerit; nu l-a schimbat mediul în care era și nu s-a lăsat corupt, acesta e nivelul excelenței.

Nu te lăsa, roagă-te, fii smerit.

Ceea ce te ține în echilibru și în progres este rugăciunea. Nu te baza pe tine, pe darul tău, ci pe Dumnezeu. Plăcerea lui Dumnezeu este sfințenia, excelența și acolo te vrea, acolo te așteaptă. Duhul superb, duhul excelent îl pot dobândi prin rugăciune, seriozitate, muncă, post, credincioșie și supunere.

Excelența înseamnă să trăiești pe tărâmul supranaturalului, acolo unde nu doar că îl iubești pe dușman, ci îl ajuți și ți-l transformi în prieten. Nivelul excelenței e înfrângerea dușmanului prin dragoste. Ești mult dincolo de obișnuit, trăiești o umplere a Duhului Sfânt continuă.

Nu te mulțumi cu sărăcia spirituală, nici măcar cu o medie spirituală. Ajungi în excelență, Domnul te ajută și te așteaptă!

Dumnezeu, Suveranul

„Domnul, Dumnezeul nostru, ne-a vorbit la Horeb*, zicând: ‘Aţi locuit destulă** vreme în muntele acesta. Întoarceţi-vă şi plecaţi; duceţi-vă la muntele amoriţilor şi în toate împrejurimile..” – Deuteronom 1:6-7a

E foarte important să pătrunzi în evenimentele vieții tale și să le interpretezi dându-le sensul adevărat, cel real. Trebuie să înțelegi metodele, scopul și rezultatele lui Dumnezeu și trebuie să te supui, (Deuteronom 2:14). Dumnezeu e stăpân și cine nu se supune, nu va intra în Canaan. Prin anii de răzvrătire și neascultare, noi suntem cei care pierdem; Dumnezeu nu renunță la principiile Lui, (Deuteronom 9:7, 13, 23). Dacă ne supunem, vom câștiga.

Există o șansă uriașă pe care Dumnezeu le-o oferă, un har pe care l-a oferit părinților lor și Își reînnoiește promisiunile față de popor. Trecuseră 40 de ani și erau în același loc; așa e și cu unii dintre noi, necredința ne face să ne învârtim în același loc și să rămânem la fel. Dacă nu ne supunem guvernării Lui, nu ne vom bucura de domnia Lui. Te bucuri de toate favorurile Lui dacă te supui. Nu noi Îl conducem și nu noi Îl învățăm; El domnește prin înțelepciune, răbdare și dreptate. Stăpânirea Lui pare uneori a fi dură, incisivă, categorică, dar planul Său pentru tine e să înaintezi, să te ridici. Chemarea Lui produce schimbări mari și e greu când trebuie să părăsești locul în care te-ai învățat atâția ani, unde zici că e pacea ta, dar nu vezi că de fapt e un pustiu. Dumnezeu va aduce uneori schimbări atât de radicale, încât îți va fi foarte greu, va trebui să îți lași visele și să pleci mai departe, dar scopul Lui va trebui să se împlinească, (Deuteronom 1:8).

Acesta e drumul spre Canaan: acolo unde stă El, trebuie să stai și tu; acolo unde merge El, mergi și tu, (Numeri 9:16). E posibil să fie locuri unde să stai o zi sau un an, dar vine clipa când El îți spune să te ridici și să pleci mai departe, să nu te întristezi! Urmează lucruri noi, experiențe și învățături noi. Guvernarea divină nu e statică, ci e dinamică. Nu te obișnui într-un loc, ci ai mijlocul încins ca să Îl urmezi și să faci ce zice. Suntem călători în corturi, schimbarea decorului e deasă, dar înainte-i țara și trebuie să ne apropiem. Chemarea Lui te poate întrista și tulbura, dar trebuie să te supui, nu poți rămâne pe loc, înaintează. Această schimbare se face pentru că e necesar progresul; mereu ți se va schimba scena vieții. Unii te trădează, alții te iubesc, mereu se schimbă și asta. Ceea ce pare aspru e necesar pentru tine. Progresul nu e plăcut, dar necesar.

Fiecare loc e pregătit de El pentru un bine, (Deuteronom 8:14-16). E un bine care te așteaptă în fiecare loc unde te cheamă Dumnezeu. Viața creștină nu e simplă, dar e bogată. Caracterul creștin se va forma în tine prin toate aceste chemări, schimbări și progrese. Tot El te aduce înapoi în cuib, dar într-o zi vei zbura și-ți vei atinge țelul. După fiecare greutate, furtună a vieții, e din nou pregătit un loc de odihnă unde El are un bine de oferit. Scopul este maturizarea, formarea, împlinirea și îmbogățirea vieții tale. Aceste lucruri El le-a gândit și le-a planificat pentru tine, pentru binele tău final.

El știe ruta noastră spre Canaan, caută locurile cele mai bune pentru poposire. La El nu există accidente ori eșecuri. La El toate lucrurile sunt exacte, căci e stăpân, (Deuteronom 1:31). Dumnezeu te formează prin fiecare loc prin care treci, iar căderile sunt incluse în acest aspect, pentru că scopul e binele final, nu de moment, (2 Samuel 23:5). El va face să răsară un izvor de binecuvântare în orice loc în care te vei afla, El a planificat binecuvântările pentru tine, dar fără credință nu te alegi cu nimic. Trebuie să crezi în El și să te bazezi pe El! Credința te va face să te bazezi pe Dumnezeu care e înțelept și care îți pregătește bunuri, valori, lucruri care îți vor înfrumuseța mântuirea, ca să ajungi să trăiești viața pentru care ai fost creat, să fi la înălțimea pentru care ai fost destinat. Când te opui Lui, vei fi înfrânt, cu moralul si psihicul distrus. Nu rămâne într-un loc, căci te vei uza; Dumnezeu are locuri noi, prospere, proaspete pentru tine.

Înainte-i țara, Dumnezeu ți-o dă; tu încrede-te în El!

Vino după Mine (5)

”Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: <<Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.>>” – Matei 16:24

Modelele lumii sunt multe și sunt adorate, însă oamenii fericiți sunt cei cărora Dumnezeu le descoperă pe Fiul Său, modelul adevărat. Modelul comercializat la bursa lumii este un Mesia fals, contrafăcut.

Petru, datorită dragostei pe care o avea pentru Domnul Isus, nu ar fi dorit ca Acesta să pătimească și să moară. Și-a exprimat dezacordul și împotrivirea față de rolul mesianic pe care îl avea Domnul Isus. El avea o altă viziune despre Mesia, însă era falsă. Preoții creaseră în mintea oamenilor o imagine neadevărată despre Mesia, în umbra căreia stătea diavolul. Oamenii credeau că Mesia avea să fie puternic și să stăpânească peste toată lumea. Profeții scriseseră despre Mesia că va suferi, însă oamenii nu au acceptat și și-au creat o idee umană despre El. În spatele tuturor lucrurilor era diavolul, care a creat un tipar greșit.

Suntem stăpâniți de prejudecăți, prin care privim și credem că mergem pe calea lui Dumnezeu. Nu trunchia Cuvântul, nu scoate suferința și crucea. Domnul Isus a venit să clarifice lucrurile, El e cel adevărat, nu e unul imaginar. El e Mesia care va merge prin patimi și cruce spre slavă. Oamenii vor drumuri ușoare, fără cruce, însă calea crucii e infinit mai sus decât căile lumii. Când Domnul Isus ne cheamă, de fapt spune să venim pe calea Lui, calea crucii. Este necesară căci ne aduce câștiguri infinit de mari, aici sunt cele mai mari câștiguri.

Oamenii preamăresc gândurile pe care le au și aici apar idolii minții, (1 Ioan 5:20). Nu sunt idolii materiali, ci creați prin filosofie, prin gândirea umană. Orice altă învățătură falsă despre Domnul Isus crează idoli, modele contrafăcute. Ucenicii nu L-au văzut corect de la început, erau foarte departe de Mesia cel adevărat.

Ce extraordinar lucru să înțelegi Biblia corect! Fără prejudecăți și gânduri umane. Diavolul încearcă să ascundă de oameni drumul crucii ca să-i amăgească. Dacă Domnul Isus ar fi mers după modelul uman, niciodată nu am fi fost mântuiți. El e venit după modelul lui Dumnezeu.

A renunța la sine înseamnă a te dărui Lui complet, iar din punct de vedere uman înseamnă să îți pierzi viața. În această predare și lepădare de sine împărtășești crucea, însă va fi un mare câștig pentru cei care aleg această cale, căci Însuși Domnul Isus îi va răsplăti, (matei 16:27-28). Calea crucii urmează modelul mesianic, care e condus de Dumnezeu și această cale e onorată cu cele mai mari răsplăți.

Oamenii caută emoții prin muzică, filme, bani, distracție, însă toate sunt înșelăciuni, căci niciodată nu vor fi împliniți. Sunt înlocuitori goi ai realității. În Mesia e viața, realitatea, substanța, (Ioan 1:4). În El e toată gloria, (1 Ioan 1:2). Domnul venise să instaureze o împărăție spirituală, El nu era în vogă. Dacă mergi după El îți salvezi sufletul. Pe acest drum cresc eroii cu valori eterne. Dacă răspunzi chemării de a merge după El, devii erou și vei străluci ca stelele în veci de veci.

După fiecare suferință, un mai mare har primești. Nu mai ești la fel. Pe măsură ce ți se dă să porți mai mult din crucea Lui, ți se dau și mai mari puteri. Mergi după El!

Vino după Mine (4)

”…după ce a vorbit astfel, i-a zis: <<Vino după Mine.>>” – Ioan 21:19

Nu te du după oameni, ci după El.

Esența învățăturii este să iubești pe Domnul, (Marcu 12:30), cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată puterea și cu toată mintea. Pe calea credinței nu te vei târî, nici măcar nu vei umbla, ci vei alerga, pentru că puterea care învinge orice obstacol este dragostea, (Cântarea Cântărilor 1:4). Este o luptă a minții să fi concentrat în dragoste doar pe Domnul Isus; nu te uita în urmă, nu te uita la alții, ci doar la El. Iubirea de frați trebuie să existe, dar nu te concentra mai mult pe aceasta decât pe iubirea în relația cu Dumnezeu. Nu te uita la alții care nu țin pasul, tu trebuie să trăiești prin credință, cu dragoste. Nu îți infecta mintea cu căderile, păcatele și compromisurile altora, pentru că vei fi în pericolul iminent ca mintea să se abată de la dragostea Lui.

Indiferent ce vezi și ce auzi, tu mergi după El. Păzește-ți mintea ca să-L iubești cu toată puterea ei. Când privești prin dragoste spre frați, să privești totodată prin credință în Domnul Isus, căci aceasta va aduce echilibrul. Nu avem toți aceeași viață, nu este la fel pentru toți; Dumnezeu poate a stabilit pentru tine un drum foarte greu, știe El de ce. Nu te mai uita la alții ca să poți rămâne lângă El.

Petru aștepta o mângâiere, însă Ioan nu-i poate da; singurul care poate da întotdeauna mângâiere este Domnul Isus. Nu te concentra pe oameni, ci pe Dumnezeu; fi interesat de chemare, nu de evenimente, (Faptele Apostolilor 1:6). Mergi în fiecare zi cu El, ascultă de Cuvânt, iar El te va conduce pas cu pas. Scriptura îți dă direcția și El îți dă pașii. Urmează-L având ca scop slava Lui, urmează-L de aproape. Nu asculta ce spun alții și nu te lăsa distras de satan. Lasă din vedere tot ce e material, lasă căderile altora, căci astfel vei cunoaște biruința, vei avea o legătură sănătoasă cu Dumnezeu și nu vei fi în pericol de a cădea. Înfrânge spiritul materialist și ai grijă de sufletul tău. Să nu-ți pese mai mult de bârfa altora decât de sufletul tău.

Concentează-te pe Domnul Isus! Ținta să fie Domnul, nu omul. Uită-te la El, tu. Slujește-I tu. Roagă-te tu. Ascultă-L tu. Chiar dacă ceilalți nu fac aceste lucruri. Tu mergi după El. Ești în slujba Lui, nu a oamenilor. Chiar dacă toți cad și se întinează, tu rămâi curat. Urmează-L în condițiile pe care le ai, nu fi nemulțumit și nu critica. Nu îți schimba direcția și rămâi un vas de slavă, nu de ocară. Fă tot ce poți cu harul pe care îl ai, nu sta degeaba. Când ești aproape de El toate celelalte lucruri se aliniază și le vezi rostul. Nu sta și nu te uita la oameni, la lucruri, la lume, ci luptă-te, lucrează pentru El. Iubește-L cu toată mintea și atunci vei avea putere. Focalizează-te pe El ca să ai succes, ca să crești în har și ca să treci dincolo precum lumina focalizată care străpunge fierul.

Rămâi concentrat, stabil, echilibrat. El se va îngriji de tot ce vei avea nevoie, tu urmează-L. Chemarea Lui ne răscumpără viața; oamenii ne consumă, dar Dumnezeu ne energizează. Păstrează-ți mintea pentru El, îngrijește-ți mintea pentru El. Aceasta e viața care Îl proslăvește: o minte concentrată pe El și care își vede misiunea, o viață dăruită lui și o inimă plină de dragoste pentru El.

Vino după Mine (3)

“A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: <<Vino după Mine.>>” – Ioan 21:19

Această chemare ne așază în cel mai înalt scop: gloria lui Dumnezeu. Petru a căzut, dar nu s-a prăbușit; Dumnezeu l-a restaurat și l-a transformat în ”piatra” care trebuia, (Ioan 1:42). Petru spusese că va merge cu El până la moarte, era convingerea lui; uneori între ceea ce ni se pare că suntem și ceea ce suntem într-adevăr este o mare diferență. Ne plasăm mai sus, avem păreri mai înalte despre noi înșine. Poate crezi că ești printre cei din față și de fapt poate ești printre cei lepădați.

Nu doar Petru avea nevoie de restabilirea părtășiei dintre frați, de repunerea în funcția de apostol, ci toți aveau nevoie. Domnul i-a vorbit lui Petru ca să înțeleagă toți, fiecare în dreptul lui. Petru e readus în părtășia deplină, dar apostolul Petru e adus în poziția de conducător. De această dată, Domnul îi dă lui Petru o înălțare și mai mare.

Dacă Îl iubești pe Domnul, atunci ești vrednic să Îi slujești. De aceea îl întreabă Domnul pe Petru, deoarece el avea o misiune mai mare și era nevoie de o dragoste mai mare. Dragostea pentru El ne califică să-I slujim. Petru a fost ucenic, apostol și acum e păstor. Ca să fi păstor, trebuie să-L iubești mai mult decât oricine, cu o dragoste supremă. Noi trebuie să fim păstori la noi acasă; în familie se testează dragostea noastră pentru Dumnezeu. Tatăl trebuie să fie păstorul sufletelor pe care Dumnezeu i le-a dat în grijă.

Numai în dragoste e sinceritate, (2 Corinteni 2:17). Numai în această dragoste e curăție și nu există alterare, interese și stricare.

Ucenicii se gândeau la o împărăție pământească, la profit pământesc. A fost foarte greu pentru ei să accepte drumul crucii. Domnul Isus îi confruntă mereu cu aceste lucruri ca să fie în inima lor dragostea supremă pentru Dumnezeu. Domnul i-a făcut mari oameni, i-a învrednicit și i-a folosit. L-a format pe Simon, fiul lui Iona până a devenit o ”piatră”. A ajuns o ”piatră” atunci când L-a iubit cu adevărat pe Domnul Isus și când nu au mai fost în inima lui alte interese.

Domnul trece la următorul pas și îl ridică pe Petru până la martiraj, îi vorbește despre moartea lui. Cine Îl iubește pe Domnul trebuie să se confrunte cu moartea, (Galateni 2:20). Sunt mort față de ambițiile mele, față de voia mea și Îl urmez în totul doar pe El. Mort față de mine, viu față de El. Nu ești o victimă, ești un erou. Moartea lui Petru era una prin care Dumnezeu era proslăvit. Domnul Isus îl cheamă pe Petru pe drumul de onoare pe care a mers și El; a fost drumul cel mai înalt. Domnul trezește în Petru spiritul de eroism, de vitejie, (2 Timotei 4:8). Petru era plin de curaj, dar totuși în fața crucii a fost înfrânt. Domnul îi dă putere să se ridice, să privească crucea și să fie capabil, în dragoste pentru Domnul, să se jertfească pentru El.

Nu fi în zona ”Iuda”, ci fi un erou pentru Dumnezeu! Nu pierde viziunea, ține-te de El, pregătește-te și iubește-L, ca să poți mărturisi în orice formă credința ta în El. Când e vorba de El, nu te limita, ci extinde-te; urmează-L fără nici o limitare. Să dăm cât a dat și El pentru noi: totul, (Romani 12); să slujim echitabil, drept.

Primesc cruce și binecuvântări: crucea o am pe pământ, iar binecuvântările sunt spirituale. Gloria te așteaptă dincolo dacă vei fi un erou, un viteaz pentru El. Nu urmări interese pământești, fi sincer și iubește-L suprem. Nu îți mai dori nimic, decât pe El.

Vino după Mine (2)

“<<Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.>>”  – Matei 10:21

Toți cei care au venit la Domnul Isus au fost ajutați. Singurul care nu a fost binecuvântat a fost tânărul bogat; cea mai grea boală e iubirea de bani. Există niște puteri în iubirea de bani atât de mari încât îți pierd sufletul. Domnul l-a iubit pentru râvna lui pe acest tânăr educat, moral, îngrijit, care avea mare potențial.

Dumnezeu ne cere să credem în Domnul Isus și să nu ne încredem în învățăturile care spun că acumularea de fapte bune ne duce în cer, (Ioan 6:29). Trebuie să credem în ceea ce a făcut El pentru noi, nu în ceea ce facem noi. Tânărul nu înțelege calea mântuirii; atunci când iubești banii, nu mai înțelegi calea către cer, ochii îți sunt acoperiți și nu mai ai discernământ spiritual.

Tânărul cunoștea poruncile, iar scopul poruncilor e ca omul să se vadă pe sine, prin porunci vine cunoștința deplină a păcatului, (Romani 3:20). El a venit să i se confirme că e pe calea bună, dar Domnul Isus îi infirmă. Când stai în fața Cuvântului, îți privești chipul în oglindă, (Iacov 1:23). Domnul Isus îi pune oglinda Cuvântului în față să se poată vedea singur. Domnul e foarte gingaș și l-a lăsat pe el să spună și să vadă problema: a venit la Domnul ca un sănătos, nu ca un bolnav. Cei bolnavi au nevoie de doctor.

Inima omului nu detectează și nu admite ușor lăcomia. Iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor, (1 Timotei 6:10). Cel care iubește banii va ajunge să facă lucruri care par imposibile pentru că are o mare putere de distrugere. De iubirea de bani se leagă multe alte rele și există o mare putere satanică în ea. Iuda, care trebuia să fie apostol și-a vândut poziția pentru bani. Iubirea de bani e drumul trădării Bisericii, al Domnului Isus și al propriului suflet.

Cu banii pe care îi ai trebuie să Îi slujești Domnului, nu ție. Dumnezeul care mi-a dat banii îmi dă satisfacția, nu banii în sine. Să nu se reducă plăcerea ta la materie, căci îți pierzi statutul uman; plăcerea ta să fie El și în mântuirea Lui. Mântuirea e nelimitată, aceasta să fie plăcerea ta; nu-ți lua bucuria din lucruri trecătoare. Viața e un eșec dacă energia nu îți vine din Dumnezeu. David spune că singura lui fericire e Dumnezeu, (Psalm 16:2). Deși avea de mii de ori mai multe lucruri decât noi, fericirea lui nu stă în ele, ci într-o persoană: Domnul Isus. Nu-ți folosi potențialul și capacitățile ca să fi bogat pe pământ; Dumnezeu ne-a creat ca să fim bogați în Cer, să strâgem comori Acolo.

Bogăția nu confirmă credința, (Marcu 10:31). Dumnezeu privește omul prin principiile sfinte. Înaintea lumii nu suntem primii, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, suntem. Oamenii care iubesc banii sunt ultimii în fața Lui. Domnul Isus ne răscumpără din viața aceasta și dacă mergi după El, ești demn pentru că ți se restaurează demnitatea. Nu privi lucrurile, ci Dătătorul. Iubirea de bani distruge spiritul de jertfă și doar ți se pare că slujești, însă nu Îl mai iubești. Ți se închide drumul virtuților creștine și ajungi un trădător, nu un erou. Deține bani și lucruri, dar nu te închina lor. Omul a fost făcut să stăpânească peste lucruri, nu invers!

Când Îl urmezi pe Domnul Isus, această putere îl va învinge pe Mamona și îți va elibera sufletul. ”Vino după Mine!”

Vino după Mine (1)

”A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: <<Vino după Mine!>>” – Ioan 1:43

Această chemare era făcută în Vechiul Testament, poporului ca să se întoarcă de la idoli. Prețul pe care îl plătești pentru idoli e sufletul tău. Dumnezeu îi cheamă la El, iar chemarea e însoțită de promisiunea vieții: ”Veți trăi”. Pe acest fond a venit Domnul Isus: ”Veniți la Mine”. De data aceasta, însă, formularea e mai personală: ”Vino după Mine.” Chemarea are acest sens de a ne întoarce din gândurile noastre spre ale Lui, de pe drumurile cele mai de jos la căile Lui cele mai înalte. El ne schimbă calea și destinația.

Prima chemare este una pentru omul singur, care se află într-o religie a lui, (Ioan 1:43). Domnul îl caută pe Filip, omul static, la marginea mulțimii. Filip e greoi, lent, rămas în urmă; riscă mult ca aceste evenimente să treacă și el să nu benecifieze de ele; nu știe să se așeze în marile lucruri ale lui Dumnezeu. Domnul Isus îl caută în lumea lui ascunsă, pasivă. Filip simbolizează masele de oameni care se găsesc la marile intersecții ale vieții și nu știu să primească ceea ce Dumnezeu are pentru ei. În această chemare e înțelepciunea divină infinită. Domnul Isus îl cheamă pe Filip pe drumul înalt al împăcării și călăuzirii divine spre Cer. Este o mare gingășie și blândețe în această chemare. Dumnezeu ia din singurătate și atât de mult ridică, până la El.

Domnul Isus cere ascultare spontană necondiționată, (Luca 3:59). Oamenii vor să-L urmeze când nu mai au obligații familiale. A-L urma înseamnă a te desprinde din viața pasivă față de suflet, a ieși din starea în care ești legat. Nici o dragoste nu trebuie să se interpună între noi și Dunezeu. Scopul vieții nu trebuie să fie omul, eu, părinții, ci scopul trebuie să fie în afara noastră, în Dumnezeu Însuși. Oricât de justificat ar fi un scop, îți omoară sufletul; pe când scopul divin e viață. Domnul Isus ne eliberează din sclavia iubirilor care sunt moarte. Chemarea Lui ne ridică din iubirile care ne înmormântează sufletul. Înainte de a iubi pe cineva, iubește-L pe Dumnezeu și prin aceasta, iubește pe alții.

Domnul Isus te cheamă de pe calea idealurilor pervertite, a gândurilor compromise, a lucrurilor trecătoare. A fi apostol înseamnă a fi mai mare decât stăpânitorii lumii. Idealul tău întotdeauna va fi limitat pe pământ, însă Dumnezeu îl poate ridica și-l poate face nelimitat; îi dă potențialul maxim și dezvoltarea maximă. Putem fi oameni mari doar pe calea Lui înaltă, intrăm în contact cu însăși puterea lui Dumnezeu.

El te înalță și te pune lângă Maiestatea Sa. Vei fi complet, fericit și împlinit numai facă vi după El.

Domnul Isus, înlocuitorul nostru

”Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” – 2 Corinteni 5:21

Dumnezeu nu e conform cu ceea ce cred oamenii despre El, nici conform cu religia. Dumnezeu e mai glorios decât ni se transmite prin Scripturi pentru că slova nu poate reda realitatea despre El.

Dumnezeu e Suveran, nu are consilieri pentru că nu are nevoie de sfaturi și gânduri, (Romani 11:33). Planurile Lui față de ale noastre sunt la o distanță infinită, sunt prea mari ca să le înțelegem, (Isaia 55). El e Suveran în hotărâri, decizii și nimeni nu-I poate opri Mâna; face ce vrea în cer și pe pământ. E Suveran absolut. În Suveranitatea Sa a găsit un plan de salvare care să fie compatibil cu normele divine. Niciodată dragostea Sa și dreptatea Sa nu au fost mai încercate. Este infailibil și inflexibil în dreptatea Sa. Legile Lui sunt standard absolut pentru oricine.

Dumnezeu e drept, (Psalmul 36:6). Dreptatea lui Dumnezeu este ca munții lui Dumnezeu. Munții de pe pământ se erodează și se prăbușesc, însă ai Lui sunt statornici, neschimbați. Dreptatea Lui este de nezdruncinat. Oamenii cred într-un Dumnezeu care trece cu vederea, nu pedepsește, nu trimite în iad; acesta e un dumnezeu imaginar, fals și uman. Dumnezeul adevărat e drept: și răsplătește și pedepsește. Dumnezeu pedepsește fărădelegea, (Exod 34:7). Dreptatea Lui e severă, neînduplecată, nu cedează, (Mica 6:11).

Dumnezeu nu doar iubește, ci este dragoste. Nu dragostea Îl conține pe Dumnezeu, ci Dumnezeu conține dragostea. Dragostea are gânduri de pace, caută pacea, împăcarea, (2 Corinteni 5:19). El creează toate condițiile pentru a ne împăca cu El. Noi suntem păcătoșii, noi toți. Rezolvarea situației noastre s-a discutat în familia divină. Dumnezeu Fiul are aceeași natură cu Tatăl, în egalitate, eternitate absolută, în toate virtuțile. Partea Lui umană este ca a noastră, cu o singură excepție: păcatul. Unirea dintre partea umană și cea divină a fost posibilă pentru că El nu a cunoscut păcatul, pentru că Dumnezeu nu poate locui cu păcatul. Nu a gustat păcatul, nu l-a cunoscut, nu l-a făcut. A purtat vina păcatului, dar El nu a păcătuit. A strigat ”mi-e sete” în locul tău, a murit în locul tău. Un păcătos nu putea purta păcatele altui păcătos.

El s-a supus de bunăvoie, și-a dat viața liber, (Ioan 10:18). Se cerea ca cel care înlocuiește să fie capabil să poată purta toată pedeapsa, conștient, deplin; să nu moară înainte de a primi toată pedeapsa. El a primit pe cruce, în acele trei ore de întuneric, toată pedeapsa veșniciei noastre din iad. Ca noi să fim dreptatea Lui. Nu e dreptatea noastră, e a Lui. E dreptatea care ni se oferă, atribuie. Aici este potențialul mântuirii tuturor oamenilor. Legea cere plata și Domnul Isus o dă, astfel Legea e satisfăcută și Dumnezeu nu mai ține în socoteală păcatele, datoria, ci atribuie dreptate în contul Domnului Isus. Cine crede în Domnul Isus primește dreptate, justificare, iar baza dreptății este Suveranitatea, Dreptatea, Dragostea și Jertfa Fiului, toate implicate și înlănțuite.

Cine e îmbrăcat în haina dreptății va intra pe porțile cerești, va sta în cetatea lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu.

Înțelepciunea adevărată

”Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.” – 1 Corinteni 1:30

Această scrisoare se adresează celor aleși de Dumnezeu, eclesiei lui Dumnezeu. Eclesia înseamnă ”adunare a celor scoși afară dintr-o mulțime”. Prin acest grup de oameni, Dumnezeu vrea să-și arate harul. Ce importanți sunt, dar ce important ești și tu! Ești ales de Dumnezeu prin har și faci parte dintr-un grup foarte valoros. Nu ești înțelept în felul lumii și valoros în felul ei, ci ai onoare înaintea Lui.

Corintul se evidenția prin școli, instituții, bogăție și decadența morală. Civilizația grecească era decăzută și filozofia nu a reușit să schimbe aceste lucruri. Ba încă, decăderea a început și în biserică, iar aceasta nu mai avea putere pentru că a preluat modelul lumesc. Poți ajunge să trăiești o altă viață, nu cea potrivită standardelor divine. Nu da norme și filozofii, nu da înțelepciunea ta, ci du înțelepciunea și planurile lui Dumnezeu în lume. Ești în Cristos, nu în guvern sau în consiliul local. Ești în Cristos și ai cea mai mare valoare, fiindcă Dumnezeu te-a ales în har și te-a așezat în Cristos.

Afirmația centrală este ”Cristos a fost făcut pentru noi înțelepciune” (1 Corinteni 1:17,18). Acea înțelepciune care duce la dreptate și adevăr. După ce Dumnezeu îți atribuie dreptate, te face în stare să trăiești drept. Iar dreptate înseamnă trăiești în conformitate cu standardele divine, să fi potrivit, în armonie cu legile, poruncile și modelul divin. Înțelepciunea presupune un proces de creștere, în etape (Luca 2:46, 52). E bine să fi acolo unde crede El de cuviință, să umbli în dreptate potrivit cu chemarea pe care o ai.

Domnul Isus a fost făcut păcat pentru ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El (Matei 3:14). El este Soarele dreptății care a adus lumina completă. Dreptatea lui Dumnezeu ne este atribuită când credem în Domnul Isus. A venit ca olar să ne ia din nou în mâini și să ne îndrepte. Vrea să șteargă chipul hidos al păcatului și să ne dea chipul Său. S-a făcut slab ca să-i câștige pe cei slabi, s-a făcut ca și noi ca să ne câștige; își dă viața ca să mântuiască și ne facă drepți. Există speranță, salvare și recuperare în dreptatea Lui.

Am fost justificați prin faptul că ni s-a atribuit dreptatea Sa. Trăim potrivit normelor divine și înțelepciunii Lui, dar trebuie să ne și sfințim. El a fost făcut sfințire (1 Corinteni 6:9). Înțelepciunea lumii grecești nu a făcut oameni sfinți și nu va face niciodată. Înțelepciunea lui Dumnezeu prin Domnul Isus, sfințește oamenii. Omul pocăit este înțelept și sfânt. Dacă îl ai pe Domnul Isus ești înțelept și sfânt pentru că înțelepciunea Lui sfințește. Ne separă de lume și ne predă Domnului Isus pentru voia și planurile Lui; ne curăță, ne spală, ne pune deoparte pentru El. Sfințirea adevărată presupune separare față de lume și predare în mâna Domnului. Ea îl va aduce în mine mai mult pe Domnul Isus, mai mult din viața Lui, mai multă asemănare cu El. Dreptatea trăită înseamnă sfințenie.

Înțelepciunea Lui face oameni liberi. Domnul Isus a fost făcut răscumpărare (1 Corinteni 6:19). Dacă înțelepciunea Lui e în mine, sunt pe o cale fără întoarcere, a cărei destinație este cerul. Dacă sunt în Cristos, sunt scos din lume pentru totdeauna, înțelepciunea Lui nu mă va duce niciodată înapoi în lume. Noi nu mai cunoaștem pe Cristos în felul lumii, adică fals și imaginar, ci pe Cristosul adevărat care e înțelepciunea lui Dumnezeu. Răscumpărarea e legată și urmată de bucurie; nu mai ești sclav, ai o nouă viață. Răscumpărarea este văzută ca stare de slavă, glorie și biruință totală. Nu mai aparții lumii, ești eliberat de tot ce e nociv pentru viața ta. Mă îndrept spre moarte, dar nu la fel, pentru că moartea va fi înghițită de biruință. Este eliberarea care vă va face să gust victoria.

Nu ai nevoie de un Isus lumesc, ci ai nevoie de Fiul lui Dumnezeu. Faci parte din eclesia lui Dumnezeu, ești un om liber. Dacă Îl ai, ai parte de aceste lucruri. Înțelepciunea lumii nu te va păzi de iad, de căderi, dar înțelepciunea Sa te va întări și te va ridica. Vei fi făcut capabil să fi drept, sfânt și să trăiești răscumpărarea pe deplin în El.