Darul dragostei divine

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat…” – Ioan 3:16

Există daruri mari, scumpe, unice, însă Dumnezeu oferă ceea ce nimeni nu poate oferi.

Unii dăruiesc pentru a fi evidențiați, lăudați; alții dăruiesc pentru a-și umili dușmanii. Există daruri oferite cu scopul de a dovedi superioritate; altele sunt oferite din milă. Dumnezeu oferă în dragoste. Tot ce primim de la El este oferit în dragoste.

Darul poate fi oferit prin intermediari sau direct, la timp sau amânat; poate fi insuficient sau necalitativ. Poate răni sau poate onora; poate aduce dezamăgire sau bucurie. Singurul dar cu valoare nemărginită este darul lui Dumnezeu, iar acesta e Domnul Isus.

Nimeni de pe pământ nu se poate califica să salveze sufletele păcătoase de la iad, există un singur Dătător care se califică: Dumnezeu, (Psalm 49:15). Dumnezeu oferă din valorile necreate, nelimitate și de neînlocuit. L-a dat pe Cel Unic. El oferă totul. Prin Domnul Isus ne sunt oferite darurile divine în întregime și nu există limite. Tocmai de aceea, Domnul Isus este și mai valoros.

Dumnezeu Îl oferă pe Domnul Isus în dragoste, în cea mai mare calitate și cea mai perfectă condiție. Este Darul fără intermediari, un Dar extrem de eficace. Viața veșnică e El, (Ioan 5:20). Originea acestui Dar e în Dumnezeu. Și El e Darul perfect!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s