Blândețea

”…învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima.” – Matei 11:29

Creștinismul înseamnă să fim ca El.

Suntem tentați să ne îmbrăcăm în haine pământești, dar noi suntem cetățeni ai cerului și nu ne stă deloc bine să umblăm în hainele lumii. Să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de bunătate, blândețe, pace și îndelungă răbdare.

Urmărește roadele Duhului Sfânt, nu te orienta spre lucrurile pământești; urmărește valorile lui Dumnezeu. Tu îl prezinți lumii pe Dumnezeu. În ce fel îl prezinți? Nicidecum prin revoltă și nesupunere, ci prin blândețe și bunătate. Îmbracă-te cu caracterul lui Dumnezeu.

Nu alege să fi omul lumii, ci alege calități, principii, roade cerești, care sunt veșnice. Înfrângerea mâniei și cruzimii nu se va realiza ușor, dar este posibilă împreună cu Duhul Sfânt. Acest lucru necesită o umblare de aproape cu Dumnezeu și o supunere completă.

Să vină vara… ce sezon estival e blândețea! Topește totul, chiar și cea mai înghețată inimă.

Cel mai important mesaj

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” – Ioan 3:16

Mântuirea nu își are originea în om, ci în Dumnezeu. Dragostea Lui nu e condiționată și nu poate fi schimbată, pentru că El nu se schimbă, rămâne mereu la fel.

Dragostea depășește celelalte lucruri, e mai valoroasă și mai înaltă; toate capătă puterea și viață prin ea. În inima lui Dumnezeu există cel mai mare și important lucru față de noi: dragostea. Cel mai mare nivel în dragoste e să îți dai viața pentru cineva, pentru binele cuiva.

Dragostea nu reține și nu se reține; ea oferă și se oferă. Dumnezeu a oferit nu un lucru, ci o Ființă, nu din lume, ci pe Cel născut din El, pe Domnul Isus. Iar Domnul Isus este singurul mijloc prin care putem fi mântuiți. Mântuirea noastră e prin Cel necreat; Cel care are aceeași natură, perfecțiune și existență cu Dumnezeu Tatăl.

Suntem mântuiți cu o mântuire așa de mare cât e Cel care a făcut-o: nemărginită. Dincolo de orice imaginație și gândire. O mântuire care acoperă toate păcatele noastre, ale tuturor. Dumnezeu oferă, dar nu ne obligă să primim. Noi trebuie să primim acest dar. Valoarea acestui Dar este dată de dragoste pentru că Dumnezeu nu oferă orice, un lucru de care se poate dispensa, sau un lucru pe care îl poate înlocui; Îl oferă pe singurul Său Fiu, de la inima Lui.

Nimeni nu iubește ca Dumnezeu, nimeni nu poate iubi ca și El, cu o dragoste mântuitoare. De aceea ținta diavolului va fi mereu să crezi că Dumnezeu nu te iubește.

Poți crede multe despre Domnul Isus, dar dacă nu crezi că El te iubește și este Mântuitorul tău, nu vei fi mântuit. Dragostea este universală, dar mântuirea este condiționată de credință. De aceea trebuie să credem în dragostea Lui, dar și în faptul că El este Mântuitorul nostru. Crede că te iubește și că a murit în locul tău pentru ca tu să primești mântuire și viață veșnică; să nu mai rob, ci fiu. Cel mai important mesaj al tuturor timpurilor și vremurilor este dragostea Lui care a generat cel mai mare har: mântuirea.

Darul dragostei divine

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat…” – Ioan 3:16

Există daruri mari, scumpe, unice, însă Dumnezeu oferă ceea ce nimeni nu poate oferi.

Unii dăruiesc pentru a fi evidențiați, lăudați; alții dăruiesc pentru a-și umili dușmanii. Există daruri oferite cu scopul de a dovedi superioritate; altele sunt oferite din milă. Dumnezeu oferă în dragoste. Tot ce primim de la El este oferit în dragoste.

Darul poate fi oferit prin intermediari sau direct, la timp sau amânat; poate fi insuficient sau necalitativ. Poate răni sau poate onora; poate aduce dezamăgire sau bucurie. Singurul dar cu valoare nemărginită este darul lui Dumnezeu, iar acesta e Domnul Isus.

Nimeni de pe pământ nu se poate califica să salveze sufletele păcătoase de la iad, există un singur Dătător care se califică: Dumnezeu, (Psalm 49:15). Dumnezeu oferă din valorile necreate, nelimitate și de neînlocuit. L-a dat pe Cel Unic. El oferă totul. Prin Domnul Isus ne sunt oferite darurile divine în întregime și nu există limite. Tocmai de aceea, Domnul Isus este și mai valoros.

Dumnezeu Îl oferă pe Domnul Isus în dragoste, în cea mai mare calitate și cea mai perfectă condiție. Este Darul fără intermediari, un Dar extrem de eficace. Viața veșnică e El, (Ioan 5:20). Originea acestui Dar e în Dumnezeu. Și El e Darul perfect!

A iubit mult

”Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îţi spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult.”                    – Luca 7:45-47

Nu întârzia în a-ți exprima dragoste față de Dumnezeu, nu amâna și nu ezita. Dragostea Îi dă primul loc și Îl prețuiește. Ce loc are Domnul în casa ta, în viața ta?

Dragostea reală generează daruri și le dă Domnului în totalitate. Dragostea nu cheltuie timpul, ci îl răscumpără. Dragostea adună împreună cu Dumnezeu, nu risipește. Investește pentru El în fiecare moment al vieții.

Dragostea e curajoasă. Această femeie a intrat în casa lui Simon, acolo unde era disprețuită, deși a fost privită ca o sursă de întinare. S-ar fi dus oriunde era Domnul pentru că avea curaj și în fața dragostei nu poate sta nimic. Are îndrăzneala, hotărârea și determinarea care vin din dragoste. Merge oriunde doar ca să fie împreună cu Domnul ei, nu poate sta despărțită de El.

Dragostea e umilă, nu e abuzivă, lipsită de bun simț. Deci, curajul e contrabalansat de smerenie; prin faptul că a intrat în acea casă vedem curajul și prin faptul că se pleacă la picioarele Domnului vedem smerenia. Dragostea nu vrea alt loc, ci la picioarele Domnului. Ceilalți stau la masă cu El, însă dragostea stă la picioarele Lui.

Dragostea se va îmbrăca întotdeauna în hainele pocăinței, (Zaharia 12:10). Pocăitul suferă pentru Domnul, Cel răstignit din cauza păcatelor lui. Pocăitul plânge pentru El și are inima sfâșiată pentru inima Lui. Dragostea adevărată nu e egoistă, se gândește la El.

Dragostea slujește, se implică personal și chiar se expune dacă este nevoie. Nu are delegați, nu acceptă compromis. Dragostea reală vrea să slujească cu mâinile ei și să spele, cu ochii ei și să curățească, cu buzele ei să aline, cu inima ei să îmbogățească. Dragostea nu slujește biserica, oamenii, ci pe Dumnezeu. Doar pe El. Totul pentru El. Pentru că ea face diferența dintre lucrurile lui Dumnezeu și persoana Lui. Iar ea Îl vrea pe El, nu lucrurile Lui.

Dragostea se distinge prin sinceritate, pentru că doar în dragoste poate fi sinceritate. Nimic nu e reținut, ci dimpotrivă, totul e expus.

Domnul va fi făcut cunoscut altora prin slujirea ta, dedicarea și gingășia ta pentru El. Dragostea ce o ai pentru El va trezi dragoste și în alții pentru El, iar acest lucru Îi aduce slavă, un dar pe care doar dragostea I-l poate aduce.