Calea supranaturală: iubirea

”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu…” – Ioan 3:16

Dragostea cu care Dumnezeu iubește lumea întrece orice cunoștință. Nu e o dragoste naturală, pentru că omul nu mai are nimic bun, e în ruină totală. Atât de pângărit e omul, încât Domnul Isus a trebuit să îl nască din nou. A venit să ne aducă o natură nouă, dumnezeiască.

Nimeni nu poate iubi ca și Dumnezeu.

Dragostea Lui întrece orice pricepere; e o dragoste surprinzătoare, maiestuoasă, (Efeseni 3:19). Dumnezeu a ales să ne iubească într-un mod mântuitor, deși ceea ce suntem noi nu I se potrivește deloc, suntem total opuși față de El; noi suntem păcătoși, iar El este sfânt.

Plăcerea lui Dumnezeu este sfințenia, frumusețea, (Psalm 96:9), și totuși alege să iubească omul atât de mult, încât îi transferă din natura Sa, iar omul devine o făptură nouă.

În inima lui Dumnezeu este suferință pentru păcat, însă totodată și dragoste pentru păcătos.

Dragostea Lui este perfectă și completă. Nu se reține, ci se arată mai mare decât pentru orice altă creațiune a Sa, pentru om. Nu e natural că ne-a iubit, nu e obișnuit că ne iubește. A ales să fim născuți din El, din Dumnezeu. Și atât de mult a iubit că a dat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s