Credința în Dumnezeu

”Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.” – Romani 3:21-22

În afara planului lui Dumnezeu, nu există mântuire. Iar planul Lui este prin Domnul Isus. Cine crede în Domnul Isus, are mântuire și viață veșnică. Prin faptele noastre nu putem avea mântuire, însă crezând în El, o primim. Din această ecuație suntem excluși total, nu avem nici o implicare în mântuire.

Oamenii sunt capabili de a primi credințele altor oameni, capabili de a asculta penitențe, numai să nu creadă în Dumnezeu și în mărturia Sa. Omul care crede în Dumnezeu este sensibil la Cuvântul Lui. Nu este lucru simplu sau neînsemnat, pentru că a crede înseamnă aderare totală a minții cu privire la Dumnezeu, iar în momentul acela te pocăiești și renunți la prejudecăți. Niciodată nu ai suferit mai mult decât atunci când te-ai pocăit pentru că abia atunci AI VĂZUT. Ai văzut cât de păcătos ești și cât de sfânt e Dumnezeu. Mântuirea nu presupune lucruri simple.

În mântuire, Dumnezeu a desfășurat o putere nemărginită. Pentru mântuirea omului, nu este în stare puterea umană sau a îngerilor, ci numai puterea lui Dumnezeu. Credința care duce la mântuire presupune o afectare absolută a inimii. Sunt foarte multe credințe, metode, teorii și speculații, iar omul care aderă la ele este pierdut.

Pasiunea care există în oamenii din lume pentru idoli, este pasiunea care ar trebui să existe în noi pentru Dumnezeu. Și chiar mai mare. Mult mai mare.

Nu poți crede și să fi mântuit doar din principiul nevoii, ci trebuie să crezi cu o explozie de iubire la adresa lui Dumnezeu. El ne-a iubit maxim și dorește ca și noi să Îl iubim la fel. La asta se referă și prima poruncă, la iubire.

Crede mărturisirea lui Dumnezeu despre Fiul Său și aceea că doar în El ai mântuire. Apoi, pe măsură ce Îl vei cunoaște, Îl vei iubi mereu mai mult.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s