Ce face credința mântuitoare?

”Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege… și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El.” – Romani 3:21-22

Credința mântuitoare se manifestă în închinare, în râvnă, în ajutorarea celor sărmani, dar nu numai acolo, ci și în înfrânarea poftelor, înfrânarea imaginației, în temperament și dorințe.

Ea îți va umple intelectul cu gândurile minții lui Dumnezeu, sufletul de bucuria inimii lui Dumnezeu și îți va furniza adevărul suprem. Te va feri de cursele prosperității lumești și în egală măsură, te va păzi de adversitățile lumii. Este un scut împotriva ispitelor, a învățăturilor false; îți va fi călăuză în tinerețe, protecție în viața matură și sprijin la bătrânețe.

Te va pregăti pentru moarte, dându-ți speranța vieții de după. Vei fi înviat din mormânt, iar credința mântuitoare te va pune în posesia cerului și te va declara moștenitor, posesor al vieții veșnice, împreună cu Domnul Isus Hristos.

Credința mântuitoare te va asigura de protecția Celui care este omniprezent, omnipotent, omniscient și nemărginit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s