Un duh excelent

”Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toţi, totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.” – 1 Corinteni 15:10

Daniel era de zece ori mai înțelept decât mai marii înțelepți ai împăratului. Domnul i-a dat un dar, iar el l-a crescut. Daniel dezlega vedeniile de la Dumnezeu, are soluții pentru că a ajuns la un nivel excelent. La acest nivel se ajunge folosind darul prin har și rugăciune. În fața piedicilor trebuie să vi cu credință pentru că tocmai ele se vor dovedi a fi treptele spre excelență.

Domnul nu poate fi recunoscut dacă nu îți folosești darul, talanții și viziunea pe care ți-a dat-o El. În măsura în care folosești ceea ce ți-a dat, vei crește spiritual, iar El va deveni vizibil. Daniel era un geniu, însă a ajuns la excelență. Deși avea atâta putere, înțelepciune și bogăție, Daniel a rămas smerit; nu l-a schimbat mediul în care era și nu s-a lăsat corupt, acesta e nivelul excelenței.

Nu te lăsa, roagă-te, fii smerit.

Ceea ce te ține în echilibru și în progres este rugăciunea. Nu te baza pe tine, pe darul tău, ci pe Dumnezeu. Plăcerea lui Dumnezeu este sfințenia, excelența și acolo te vrea, acolo te așteaptă. Duhul superb, duhul excelent îl pot dobândi prin rugăciune, seriozitate, muncă, post, credincioșie și supunere.

Excelența înseamnă să trăiești pe tărâmul supranaturalului, acolo unde nu doar că îl iubești pe dușman, ci îl ajuți și ți-l transformi în prieten. Nivelul excelenței e înfrângerea dușmanului prin dragoste. Ești mult dincolo de obișnuit, trăiești o umplere a Duhului Sfânt continuă.

Nu te mulțumi cu sărăcia spirituală, nici măcar cu o medie spirituală. Ajungi în excelență, Domnul te ajută și te așteaptă!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s