Vino după Mine (5)

”Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: <<Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.>>” – Matei 16:24

Modelele lumii sunt multe și sunt adorate, însă oamenii fericiți sunt cei cărora Dumnezeu le descoperă pe Fiul Său, modelul adevărat. Modelul comercializat la bursa lumii este un Mesia fals, contrafăcut.

Petru, datorită dragostei pe care o avea pentru Domnul Isus, nu ar fi dorit ca Acesta să pătimească și să moară. Și-a exprimat dezacordul și împotrivirea față de rolul mesianic pe care îl avea Domnul Isus. El avea o altă viziune despre Mesia, însă era falsă. Preoții creaseră în mintea oamenilor o imagine neadevărată despre Mesia, în umbra căreia stătea diavolul. Oamenii credeau că Mesia avea să fie puternic și să stăpânească peste toată lumea. Profeții scriseseră despre Mesia că va suferi, însă oamenii nu au acceptat și și-au creat o idee umană despre El. În spatele tuturor lucrurilor era diavolul, care a creat un tipar greșit.

Suntem stăpâniți de prejudecăți, prin care privim și credem că mergem pe calea lui Dumnezeu. Nu trunchia Cuvântul, nu scoate suferința și crucea. Domnul Isus a venit să clarifice lucrurile, El e cel adevărat, nu e unul imaginar. El e Mesia care va merge prin patimi și cruce spre slavă. Oamenii vor drumuri ușoare, fără cruce, însă calea crucii e infinit mai sus decât căile lumii. Când Domnul Isus ne cheamă, de fapt spune să venim pe calea Lui, calea crucii. Este necesară căci ne aduce câștiguri infinit de mari, aici sunt cele mai mari câștiguri.

Oamenii preamăresc gândurile pe care le au și aici apar idolii minții, (1 Ioan 5:20). Nu sunt idolii materiali, ci creați prin filosofie, prin gândirea umană. Orice altă învățătură falsă despre Domnul Isus crează idoli, modele contrafăcute. Ucenicii nu L-au văzut corect de la început, erau foarte departe de Mesia cel adevărat.

Ce extraordinar lucru să înțelegi Biblia corect! Fără prejudecăți și gânduri umane. Diavolul încearcă să ascundă de oameni drumul crucii ca să-i amăgească. Dacă Domnul Isus ar fi mers după modelul uman, niciodată nu am fi fost mântuiți. El e venit după modelul lui Dumnezeu.

A renunța la sine înseamnă a te dărui Lui complet, iar din punct de vedere uman înseamnă să îți pierzi viața. În această predare și lepădare de sine împărtășești crucea, însă va fi un mare câștig pentru cei care aleg această cale, căci Însuși Domnul Isus îi va răsplăti, (matei 16:27-28). Calea crucii urmează modelul mesianic, care e condus de Dumnezeu și această cale e onorată cu cele mai mari răsplăți.

Oamenii caută emoții prin muzică, filme, bani, distracție, însă toate sunt înșelăciuni, căci niciodată nu vor fi împliniți. Sunt înlocuitori goi ai realității. În Mesia e viața, realitatea, substanța, (Ioan 1:4). În El e toată gloria, (1 Ioan 1:2). Domnul venise să instaureze o împărăție spirituală, El nu era în vogă. Dacă mergi după El îți salvezi sufletul. Pe acest drum cresc eroii cu valori eterne. Dacă răspunzi chemării de a merge după El, devii erou și vei străluci ca stelele în veci de veci.

După fiecare suferință, un mai mare har primești. Nu mai ești la fel. Pe măsură ce ți se dă să porți mai mult din crucea Lui, ți se dau și mai mari puteri. Mergi după El!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s