Vino după Mine (3)

“A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: <<Vino după Mine.>>” – Ioan 21:19

Această chemare ne așază în cel mai înalt scop: gloria lui Dumnezeu. Petru a căzut, dar nu s-a prăbușit; Dumnezeu l-a restaurat și l-a transformat în ”piatra” care trebuia, (Ioan 1:42). Petru spusese că va merge cu El până la moarte, era convingerea lui; uneori între ceea ce ni se pare că suntem și ceea ce suntem într-adevăr este o mare diferență. Ne plasăm mai sus, avem păreri mai înalte despre noi înșine. Poate crezi că ești printre cei din față și de fapt poate ești printre cei lepădați.

Nu doar Petru avea nevoie de restabilirea părtășiei dintre frați, de repunerea în funcția de apostol, ci toți aveau nevoie. Domnul i-a vorbit lui Petru ca să înțeleagă toți, fiecare în dreptul lui. Petru e readus în părtășia deplină, dar apostolul Petru e adus în poziția de conducător. De această dată, Domnul îi dă lui Petru o înălțare și mai mare.

Dacă Îl iubești pe Domnul, atunci ești vrednic să Îi slujești. De aceea îl întreabă Domnul pe Petru, deoarece el avea o misiune mai mare și era nevoie de o dragoste mai mare. Dragostea pentru El ne califică să-I slujim. Petru a fost ucenic, apostol și acum e păstor. Ca să fi păstor, trebuie să-L iubești mai mult decât oricine, cu o dragoste supremă. Noi trebuie să fim păstori la noi acasă; în familie se testează dragostea noastră pentru Dumnezeu. Tatăl trebuie să fie păstorul sufletelor pe care Dumnezeu i le-a dat în grijă.

Numai în dragoste e sinceritate, (2 Corinteni 2:17). Numai în această dragoste e curăție și nu există alterare, interese și stricare.

Ucenicii se gândeau la o împărăție pământească, la profit pământesc. A fost foarte greu pentru ei să accepte drumul crucii. Domnul Isus îi confruntă mereu cu aceste lucruri ca să fie în inima lor dragostea supremă pentru Dumnezeu. Domnul i-a făcut mari oameni, i-a învrednicit și i-a folosit. L-a format pe Simon, fiul lui Iona până a devenit o ”piatră”. A ajuns o ”piatră” atunci când L-a iubit cu adevărat pe Domnul Isus și când nu au mai fost în inima lui alte interese.

Domnul trece la următorul pas și îl ridică pe Petru până la martiraj, îi vorbește despre moartea lui. Cine Îl iubește pe Domnul trebuie să se confrunte cu moartea, (Galateni 2:20). Sunt mort față de ambițiile mele, față de voia mea și Îl urmez în totul doar pe El. Mort față de mine, viu față de El. Nu ești o victimă, ești un erou. Moartea lui Petru era una prin care Dumnezeu era proslăvit. Domnul Isus îl cheamă pe Petru pe drumul de onoare pe care a mers și El; a fost drumul cel mai înalt. Domnul trezește în Petru spiritul de eroism, de vitejie, (2 Timotei 4:8). Petru era plin de curaj, dar totuși în fața crucii a fost înfrânt. Domnul îi dă putere să se ridice, să privească crucea și să fie capabil, în dragoste pentru Domnul, să se jertfească pentru El.

Nu fi în zona ”Iuda”, ci fi un erou pentru Dumnezeu! Nu pierde viziunea, ține-te de El, pregătește-te și iubește-L, ca să poți mărturisi în orice formă credința ta în El. Când e vorba de El, nu te limita, ci extinde-te; urmează-L fără nici o limitare. Să dăm cât a dat și El pentru noi: totul, (Romani 12); să slujim echitabil, drept.

Primesc cruce și binecuvântări: crucea o am pe pământ, iar binecuvântările sunt spirituale. Gloria te așteaptă dincolo dacă vei fi un erou, un viteaz pentru El. Nu urmări interese pământești, fi sincer și iubește-L suprem. Nu îți mai dori nimic, decât pe El.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s