Vino după Mine (5)

”Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: <<Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.>>” – Matei 16:24

Modelele lumii sunt multe și sunt adorate, însă oamenii fericiți sunt cei cărora Dumnezeu le descoperă pe Fiul Său, modelul adevărat. Modelul comercializat la bursa lumii este un Mesia fals, contrafăcut.

Petru, datorită dragostei pe care o avea pentru Domnul Isus, nu ar fi dorit ca Acesta să pătimească și să moară. Și-a exprimat dezacordul și împotrivirea față de rolul mesianic pe care îl avea Domnul Isus. El avea o altă viziune despre Mesia, însă era falsă. Preoții creaseră în mintea oamenilor o imagine neadevărată despre Mesia, în umbra căreia stătea diavolul. Oamenii credeau că Mesia avea să fie puternic și să stăpânească peste toată lumea. Profeții scriseseră despre Mesia că va suferi, însă oamenii nu au acceptat și și-au creat o idee umană despre El. În spatele tuturor lucrurilor era diavolul, care a creat un tipar greșit.

Suntem stăpâniți de prejudecăți, prin care privim și credem că mergem pe calea lui Dumnezeu. Nu trunchia Cuvântul, nu scoate suferința și crucea. Domnul Isus a venit să clarifice lucrurile, El e cel adevărat, nu e unul imaginar. El e Mesia care va merge prin patimi și cruce spre slavă. Oamenii vor drumuri ușoare, fără cruce, însă calea crucii e infinit mai sus decât căile lumii. Când Domnul Isus ne cheamă, de fapt spune să venim pe calea Lui, calea crucii. Este necesară căci ne aduce câștiguri infinit de mari, aici sunt cele mai mari câștiguri.

Oamenii preamăresc gândurile pe care le au și aici apar idolii minții, (1 Ioan 5:20). Nu sunt idolii materiali, ci creați prin filosofie, prin gândirea umană. Orice altă învățătură falsă despre Domnul Isus crează idoli, modele contrafăcute. Ucenicii nu L-au văzut corect de la început, erau foarte departe de Mesia cel adevărat.

Ce extraordinar lucru să înțelegi Biblia corect! Fără prejudecăți și gânduri umane. Diavolul încearcă să ascundă de oameni drumul crucii ca să-i amăgească. Dacă Domnul Isus ar fi mers după modelul uman, niciodată nu am fi fost mântuiți. El e venit după modelul lui Dumnezeu.

A renunța la sine înseamnă a te dărui Lui complet, iar din punct de vedere uman înseamnă să îți pierzi viața. În această predare și lepădare de sine împărtășești crucea, însă va fi un mare câștig pentru cei care aleg această cale, căci Însuși Domnul Isus îi va răsplăti, (matei 16:27-28). Calea crucii urmează modelul mesianic, care e condus de Dumnezeu și această cale e onorată cu cele mai mari răsplăți.

Oamenii caută emoții prin muzică, filme, bani, distracție, însă toate sunt înșelăciuni, căci niciodată nu vor fi împliniți. Sunt înlocuitori goi ai realității. În Mesia e viața, realitatea, substanța, (Ioan 1:4). În El e toată gloria, (1 Ioan 1:2). Domnul venise să instaureze o împărăție spirituală, El nu era în vogă. Dacă mergi după El îți salvezi sufletul. Pe acest drum cresc eroii cu valori eterne. Dacă răspunzi chemării de a merge după El, devii erou și vei străluci ca stelele în veci de veci.

După fiecare suferință, un mai mare har primești. Nu mai ești la fel. Pe măsură ce ți se dă să porți mai mult din crucea Lui, ți se dau și mai mari puteri. Mergi după El!

Vino după Mine (4)

”…după ce a vorbit astfel, i-a zis: <<Vino după Mine.>>” – Ioan 21:19

Nu te du după oameni, ci după El.

Esența învățăturii este să iubești pe Domnul, (Marcu 12:30), cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată puterea și cu toată mintea. Pe calea credinței nu te vei târî, nici măcar nu vei umbla, ci vei alerga, pentru că puterea care învinge orice obstacol este dragostea, (Cântarea Cântărilor 1:4). Este o luptă a minții să fi concentrat în dragoste doar pe Domnul Isus; nu te uita în urmă, nu te uita la alții, ci doar la El. Iubirea de frați trebuie să existe, dar nu te concentra mai mult pe aceasta decât pe iubirea în relația cu Dumnezeu. Nu te uita la alții care nu țin pasul, tu trebuie să trăiești prin credință, cu dragoste. Nu îți infecta mintea cu căderile, păcatele și compromisurile altora, pentru că vei fi în pericolul iminent ca mintea să se abată de la dragostea Lui.

Indiferent ce vezi și ce auzi, tu mergi după El. Păzește-ți mintea ca să-L iubești cu toată puterea ei. Când privești prin dragoste spre frați, să privești totodată prin credință în Domnul Isus, căci aceasta va aduce echilibrul. Nu avem toți aceeași viață, nu este la fel pentru toți; Dumnezeu poate a stabilit pentru tine un drum foarte greu, știe El de ce. Nu te mai uita la alții ca să poți rămâne lângă El.

Petru aștepta o mângâiere, însă Ioan nu-i poate da; singurul care poate da întotdeauna mângâiere este Domnul Isus. Nu te concentra pe oameni, ci pe Dumnezeu; fi interesat de chemare, nu de evenimente, (Faptele Apostolilor 1:6). Mergi în fiecare zi cu El, ascultă de Cuvânt, iar El te va conduce pas cu pas. Scriptura îți dă direcția și El îți dă pașii. Urmează-L având ca scop slava Lui, urmează-L de aproape. Nu asculta ce spun alții și nu te lăsa distras de satan. Lasă din vedere tot ce e material, lasă căderile altora, căci astfel vei cunoaște biruința, vei avea o legătură sănătoasă cu Dumnezeu și nu vei fi în pericol de a cădea. Înfrânge spiritul materialist și ai grijă de sufletul tău. Să nu-ți pese mai mult de bârfa altora decât de sufletul tău.

Concentează-te pe Domnul Isus! Ținta să fie Domnul, nu omul. Uită-te la El, tu. Slujește-I tu. Roagă-te tu. Ascultă-L tu. Chiar dacă ceilalți nu fac aceste lucruri. Tu mergi după El. Ești în slujba Lui, nu a oamenilor. Chiar dacă toți cad și se întinează, tu rămâi curat. Urmează-L în condițiile pe care le ai, nu fi nemulțumit și nu critica. Nu îți schimba direcția și rămâi un vas de slavă, nu de ocară. Fă tot ce poți cu harul pe care îl ai, nu sta degeaba. Când ești aproape de El toate celelalte lucruri se aliniază și le vezi rostul. Nu sta și nu te uita la oameni, la lucruri, la lume, ci luptă-te, lucrează pentru El. Iubește-L cu toată mintea și atunci vei avea putere. Focalizează-te pe El ca să ai succes, ca să crești în har și ca să treci dincolo precum lumina focalizată care străpunge fierul.

Rămâi concentrat, stabil, echilibrat. El se va îngriji de tot ce vei avea nevoie, tu urmează-L. Chemarea Lui ne răscumpără viața; oamenii ne consumă, dar Dumnezeu ne energizează. Păstrează-ți mintea pentru El, îngrijește-ți mintea pentru El. Aceasta e viața care Îl proslăvește: o minte concentrată pe El și care își vede misiunea, o viață dăruită lui și o inimă plină de dragoste pentru El.

Vino după Mine (3)

“A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: <<Vino după Mine.>>” – Ioan 21:19

Această chemare ne așază în cel mai înalt scop: gloria lui Dumnezeu. Petru a căzut, dar nu s-a prăbușit; Dumnezeu l-a restaurat și l-a transformat în ”piatra” care trebuia, (Ioan 1:42). Petru spusese că va merge cu El până la moarte, era convingerea lui; uneori între ceea ce ni se pare că suntem și ceea ce suntem într-adevăr este o mare diferență. Ne plasăm mai sus, avem păreri mai înalte despre noi înșine. Poate crezi că ești printre cei din față și de fapt poate ești printre cei lepădați.

Nu doar Petru avea nevoie de restabilirea părtășiei dintre frați, de repunerea în funcția de apostol, ci toți aveau nevoie. Domnul i-a vorbit lui Petru ca să înțeleagă toți, fiecare în dreptul lui. Petru e readus în părtășia deplină, dar apostolul Petru e adus în poziția de conducător. De această dată, Domnul îi dă lui Petru o înălțare și mai mare.

Dacă Îl iubești pe Domnul, atunci ești vrednic să Îi slujești. De aceea îl întreabă Domnul pe Petru, deoarece el avea o misiune mai mare și era nevoie de o dragoste mai mare. Dragostea pentru El ne califică să-I slujim. Petru a fost ucenic, apostol și acum e păstor. Ca să fi păstor, trebuie să-L iubești mai mult decât oricine, cu o dragoste supremă. Noi trebuie să fim păstori la noi acasă; în familie se testează dragostea noastră pentru Dumnezeu. Tatăl trebuie să fie păstorul sufletelor pe care Dumnezeu i le-a dat în grijă.

Numai în dragoste e sinceritate, (2 Corinteni 2:17). Numai în această dragoste e curăție și nu există alterare, interese și stricare.

Ucenicii se gândeau la o împărăție pământească, la profit pământesc. A fost foarte greu pentru ei să accepte drumul crucii. Domnul Isus îi confruntă mereu cu aceste lucruri ca să fie în inima lor dragostea supremă pentru Dumnezeu. Domnul i-a făcut mari oameni, i-a învrednicit și i-a folosit. L-a format pe Simon, fiul lui Iona până a devenit o ”piatră”. A ajuns o ”piatră” atunci când L-a iubit cu adevărat pe Domnul Isus și când nu au mai fost în inima lui alte interese.

Domnul trece la următorul pas și îl ridică pe Petru până la martiraj, îi vorbește despre moartea lui. Cine Îl iubește pe Domnul trebuie să se confrunte cu moartea, (Galateni 2:20). Sunt mort față de ambițiile mele, față de voia mea și Îl urmez în totul doar pe El. Mort față de mine, viu față de El. Nu ești o victimă, ești un erou. Moartea lui Petru era una prin care Dumnezeu era proslăvit. Domnul Isus îl cheamă pe Petru pe drumul de onoare pe care a mers și El; a fost drumul cel mai înalt. Domnul trezește în Petru spiritul de eroism, de vitejie, (2 Timotei 4:8). Petru era plin de curaj, dar totuși în fața crucii a fost înfrânt. Domnul îi dă putere să se ridice, să privească crucea și să fie capabil, în dragoste pentru Domnul, să se jertfească pentru El.

Nu fi în zona ”Iuda”, ci fi un erou pentru Dumnezeu! Nu pierde viziunea, ține-te de El, pregătește-te și iubește-L, ca să poți mărturisi în orice formă credința ta în El. Când e vorba de El, nu te limita, ci extinde-te; urmează-L fără nici o limitare. Să dăm cât a dat și El pentru noi: totul, (Romani 12); să slujim echitabil, drept.

Primesc cruce și binecuvântări: crucea o am pe pământ, iar binecuvântările sunt spirituale. Gloria te așteaptă dincolo dacă vei fi un erou, un viteaz pentru El. Nu urmări interese pământești, fi sincer și iubește-L suprem. Nu îți mai dori nimic, decât pe El.