Vino după Mine (1)

”A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: <<Vino după Mine!>>” – Ioan 1:43

Această chemare era făcută în Vechiul Testament, poporului ca să se întoarcă de la idoli. Prețul pe care îl plătești pentru idoli e sufletul tău. Dumnezeu îi cheamă la El, iar chemarea e însoțită de promisiunea vieții: ”Veți trăi”. Pe acest fond a venit Domnul Isus: ”Veniți la Mine”. De data aceasta, însă, formularea e mai personală: ”Vino după Mine.” Chemarea are acest sens de a ne întoarce din gândurile noastre spre ale Lui, de pe drumurile cele mai de jos la căile Lui cele mai înalte. El ne schimbă calea și destinația.

Prima chemare este una pentru omul singur, care se află într-o religie a lui, (Ioan 1:43). Domnul îl caută pe Filip, omul static, la marginea mulțimii. Filip e greoi, lent, rămas în urmă; riscă mult ca aceste evenimente să treacă și el să nu benecifieze de ele; nu știe să se așeze în marile lucruri ale lui Dumnezeu. Domnul Isus îl caută în lumea lui ascunsă, pasivă. Filip simbolizează masele de oameni care se găsesc la marile intersecții ale vieții și nu știu să primească ceea ce Dumnezeu are pentru ei. În această chemare e înțelepciunea divină infinită. Domnul Isus îl cheamă pe Filip pe drumul înalt al împăcării și călăuzirii divine spre Cer. Este o mare gingășie și blândețe în această chemare. Dumnezeu ia din singurătate și atât de mult ridică, până la El.

Domnul Isus cere ascultare spontană necondiționată, (Luca 3:59). Oamenii vor să-L urmeze când nu mai au obligații familiale. A-L urma înseamnă a te desprinde din viața pasivă față de suflet, a ieși din starea în care ești legat. Nici o dragoste nu trebuie să se interpună între noi și Dunezeu. Scopul vieții nu trebuie să fie omul, eu, părinții, ci scopul trebuie să fie în afara noastră, în Dumnezeu Însuși. Oricât de justificat ar fi un scop, îți omoară sufletul; pe când scopul divin e viață. Domnul Isus ne eliberează din sclavia iubirilor care sunt moarte. Chemarea Lui ne ridică din iubirile care ne înmormântează sufletul. Înainte de a iubi pe cineva, iubește-L pe Dumnezeu și prin aceasta, iubește pe alții.

Domnul Isus te cheamă de pe calea idealurilor pervertite, a gândurilor compromise, a lucrurilor trecătoare. A fi apostol înseamnă a fi mai mare decât stăpânitorii lumii. Idealul tău întotdeauna va fi limitat pe pământ, însă Dumnezeu îl poate ridica și-l poate face nelimitat; îi dă potențialul maxim și dezvoltarea maximă. Putem fi oameni mari doar pe calea Lui înaltă, intrăm în contact cu însăși puterea lui Dumnezeu.

El te înalță și te pune lângă Maiestatea Sa. Vei fi complet, fericit și împlinit numai facă vi după El.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s