Domnul Isus, înlocuitorul nostru

”Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” – 2 Corinteni 5:21

Dumnezeu nu e conform cu ceea ce cred oamenii despre El, nici conform cu religia. Dumnezeu e mai glorios decât ni se transmite prin Scripturi pentru că slova nu poate reda realitatea despre El.

Dumnezeu e Suveran, nu are consilieri pentru că nu are nevoie de sfaturi și gânduri, (Romani 11:33). Planurile Lui față de ale noastre sunt la o distanță infinită, sunt prea mari ca să le înțelegem, (Isaia 55). El e Suveran în hotărâri, decizii și nimeni nu-I poate opri Mâna; face ce vrea în cer și pe pământ. E Suveran absolut. În Suveranitatea Sa a găsit un plan de salvare care să fie compatibil cu normele divine. Niciodată dragostea Sa și dreptatea Sa nu au fost mai încercate. Este infailibil și inflexibil în dreptatea Sa. Legile Lui sunt standard absolut pentru oricine.

Dumnezeu e drept, (Psalmul 36:6). Dreptatea lui Dumnezeu este ca munții lui Dumnezeu. Munții de pe pământ se erodează și se prăbușesc, însă ai Lui sunt statornici, neschimbați. Dreptatea Lui este de nezdruncinat. Oamenii cred într-un Dumnezeu care trece cu vederea, nu pedepsește, nu trimite în iad; acesta e un dumnezeu imaginar, fals și uman. Dumnezeul adevărat e drept: și răsplătește și pedepsește. Dumnezeu pedepsește fărădelegea, (Exod 34:7). Dreptatea Lui e severă, neînduplecată, nu cedează, (Mica 6:11).

Dumnezeu nu doar iubește, ci este dragoste. Nu dragostea Îl conține pe Dumnezeu, ci Dumnezeu conține dragostea. Dragostea are gânduri de pace, caută pacea, împăcarea, (2 Corinteni 5:19). El creează toate condițiile pentru a ne împăca cu El. Noi suntem păcătoșii, noi toți. Rezolvarea situației noastre s-a discutat în familia divină. Dumnezeu Fiul are aceeași natură cu Tatăl, în egalitate, eternitate absolută, în toate virtuțile. Partea Lui umană este ca a noastră, cu o singură excepție: păcatul. Unirea dintre partea umană și cea divină a fost posibilă pentru că El nu a cunoscut păcatul, pentru că Dumnezeu nu poate locui cu păcatul. Nu a gustat păcatul, nu l-a cunoscut, nu l-a făcut. A purtat vina păcatului, dar El nu a păcătuit. A strigat ”mi-e sete” în locul tău, a murit în locul tău. Un păcătos nu putea purta păcatele altui păcătos.

El s-a supus de bunăvoie, și-a dat viața liber, (Ioan 10:18). Se cerea ca cel care înlocuiește să fie capabil să poată purta toată pedeapsa, conștient, deplin; să nu moară înainte de a primi toată pedeapsa. El a primit pe cruce, în acele trei ore de întuneric, toată pedeapsa veșniciei noastre din iad. Ca noi să fim dreptatea Lui. Nu e dreptatea noastră, e a Lui. E dreptatea care ni se oferă, atribuie. Aici este potențialul mântuirii tuturor oamenilor. Legea cere plata și Domnul Isus o dă, astfel Legea e satisfăcută și Dumnezeu nu mai ține în socoteală păcatele, datoria, ci atribuie dreptate în contul Domnului Isus. Cine crede în Domnul Isus primește dreptate, justificare, iar baza dreptății este Suveranitatea, Dreptatea, Dragostea și Jertfa Fiului, toate implicate și înlănțuite.

Cine e îmbrăcat în haina dreptății va intra pe porțile cerești, va sta în cetatea lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s