Zilele vieții noastre

Furtunoasă lună martie, în sfârșit tu ai venit. Și vânt și nori pe cerul plumburiu ne-ai dăruit. Parcă aud cum totul se grăbește să iasă la viață, Din văile înzăpezite, se-aude apa clipocind de dimineață. Puțini sunt cei ce trec și te grăiesc, Lună sălbatică, furtunoasă, ce mulți nu o iubesc. Totuși, chiar dacă e aspru și potrivnic vântul tău, Martie, ești binevenită totdeauna de sufletul meu.

Martie este un fel de mediator între iarnă și vară. Aduce moartea iernii și învierea primăverii. Se luptă deopotrivă cu iarna și cu vara. Ea poate avea o zi răcoroasă ca iarna și următoarea zi poate fi călduroasă ca vara. În martie, zorii zilei vin mai devreme și ziua zăbovește mai îndelung către seară. Nu este un loc în care să zăbovești prea mult, ci doar o treaptă spre viață și rodnicie. Ea nu este o destinație, ci o perioadă efemeră de timp, în care viața noastră se scurge.

Anotimpurile se aseamănă într-o oarecare măsură cu viața noastră. Pe când eram morți în greșelile noastre, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți (Efeseni 2:4-5). El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus. În iarna vieții noastre, eram morți în păcate și nu Îl cunoșteam pe Dumnezeu. Nu aveam nici o putere să biruim păcatul. Nopțile vieții noastre erau lungi și întunericul păcatelor apăsa greu asupra noastră. Nu știam ce privilegii minunate puteam avea în Hristos Isus.

Într-o zi, vântul Duhului Sfânt a suflat cu putere asupra noastră, arătându-ne starea de păcat în care ne aflam, biruind răceala inimii noastre. Pe măsură ce Dumnezeu a suflat peste viața noastră, căldura primăverii a început să ne încălzească inima. Lumina a devenit tot mai strălucitoare când Dumnezeu ne-a înviat din moarte la viață.

Țărâna primăverii era fertilă când Dumnezeu a sădit sămânța în inima noastră. El ne-a înviat din starea de pierzare a păcatului și ne-a adus la o viață de neprihănire. Acum, viața noastră este fertilă și rodește pentru Dumnezeu, nu pentru firea noastră.

Noi proclamăm cu îndrăzneală că suntem mântuiți prin har! Odată eram morți, dar acum trăim ca să aducem roade pentru Cel pe care Îl iubim.

Fie ca luna martie a vieții dumneavoastră să vă conducă în anotimpul rodirii veșnice, pentru Domnul secerișului!

 

sursa: Sămânța adevărului.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s